Registratie als medisch specialist in Nederland

Terug naar overzicht

preadsheets en stress!"

Als de BIG registratie van een medisch specialist met een buitenlands diploma is voltooid, volgt de inschrijving bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). 

Wat is KNMG RGS?

De KNMG RGS is een onafhankelijk orgaan dat is opgericht door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst om de registratie van medisch specialisten en zorgprofessionals in Nederland te handhaven en te reguleren. Het fungeert als een kwaliteitsborgingssysteem, en zorgt ervoor dat alle medisch specialisten voldoen aan de noodzakelijke vereisten en normen om hun vakgebieden uit te oefenen. De RGS toetst periodiek of artsen en medische opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) voldoen. Alleen wanneer er aan deze eisen voldaan is, mag een arts zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister.

Rol en Functie

1. Accreditatie en Registratie:

De belangrijkste functie van KNMG RGS is het accrediteren en registreren van medisch specialisten. Dit proces houdt in dat de kwalificaties en ervaring van artsen worden geëvalueerd om te waarborgen dat zij aan de vereiste criteria voldoen om hun specifieke medische specialisatie uit te oefenen. Door medisch specialisten te registreren, zorgt RGS ervoor dat alleen gekwalificeerde professionals medische diensten aan het Nederlandse publiek kunnen verlenen.

2. Voortdurende Professionele Ontwikkeling (VPO):

KNMG RGS bevordert actief het concept van Voortdurende Professionele Ontwikkeling (VPO) onder medisch specialisten. VPO is een levenslang leerproces dat zorgprofessionals up-to-date houdt met de nieuwste medische ontwikkelingen en beste praktijken. Door middel van VPO worden medisch specialisten aangemoedigd om voortdurend hun kennis en vaardigheden te verbeteren, waardoor patiënten de meest actuele en effectieve medische zorg ontvangen.

3. Kwaliteitsborging:

Door strenge normen voor registratie en herwaardering van medisch specialisten vast te stellen, zorgt KNMG RGS ervoor dat medische professionals gedurende hun loopbaan hoogwaardige normen handhaven. Regelmatige evaluaties en collegiale beoordelingen helpen bij het identificeren van verbeterpunten en ondersteunen voortdurende groei.

4. Naleving en Verantwoording:

RGS houdt nauwlettend toezicht op de naleving van medisch specialisten met de richtlijnen en voorschriften die zijn vastgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Dit bevordert verantwoording en transparantie in het medische beroep, waarbij de belangen van patiënten worden beschermd en het publieke vertrouwen wordt behouden.

De KNMG RGS vervult een cruciale rol bij het handhaven van hoge normen in de Nederlandse medische praktijk. Door te zorgen voor de registratie en voortdurende professionele groei van medisch specialisten, zorgt de KNMG RGS niet alleen de veiligheid van patiënten, maar ook voor de algehele kwaliteit van gezondheidszorgdiensten.


Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over onze unieke werkwijze. 

   Vragen?
Registratie als medisch specialist in Nederland
Heeft u een vraag?