Disclaimer & copyright

Copyright

 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Care Force.

Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar (artikelen op) de Care Force website op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de uitgever van de Care Force website, t.a.v. de site beheerder info@care-force.com . Ook verzoeken om het gehele artikel over te nemen kunt u richten aan de site beheerder van de Care Force website.

Indien bij gebruik van artikelen niet is voldaan aan bovenstaande, is Care Force gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Care Force niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Care Force zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

Disclaimer

Care Force verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Care Force op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Care Force aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.


Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over onze unieke werkwijze. 

   Vragen?
Disclaimer & copyright
Heeft u een vraag?