Registratie procedure

Je wilt werken in Nederland of België met een Europees diploma. Dit omvat uitgebreide procedures. Om als medische professional uit het buitenland te kunnen werken in Nederland of België, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden en vereisten, variërend van het kunnen communiceren in het Nederlands tot juridische vergunningen, registraties en voorschriften. Care Force zorgt voor een snel en soepel proces.

De procedure die op jou van toepassing is, hangt af van het land waar je je diploma hebt behaald, je nationaliteit en je beroep. Dit zijn de minimaal vereiste documenten die moeten worden ingediend om je BIG- of RIZIV-registratie te regelen:

  • Europees paspoort/ID-kaart of een langdurige/permanente werkvergunning
  • Kopie Europees diploma + erkenning
  • Europass CV
  • Letter of Good Standing
  • Letter of Good Conduct
  • Taalcertificaat (als je in Nederland gaat werken op B2+ niveau)

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er aanvullende documenten nodig zijn.

BIG registratie (werken in Nederland)

Care Force kan je helpen bij het registratieproces bij het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het register bevat informatie over de professionele status, opleiding, training en werkervaring van zorgprofessionals die een licentie hebben om in Nederland te werken. Er zijn twee manieren om je te registreren bij het BIG-register:

  1. Automatische registratie: als je een Europees diploma hebt dat minder dan vijf jaar oud is en voldoet aan de opleidingsvereisten, kun je automatisch worden geregistreerd.
  2. Registratie op basis van werkervaring: als je een Europees diploma hebt dat meer dan vijf jaar oud is of als je opleiding niet voldoet aan de vereisten van het BIG-register, moet je aantonen dat je voldoende relevante werkervaring hebt. Je hebt een aanvullend document nodig, genaamd de "Working Experience Statement", dat moet worden ingevuld door de instelling waar je hebt gewerkt, waarin staat dat je ten minste drie jaar werkervaring hebt of een minimum van 2080 werkuren in de afgelopen vijf jaar. Dit document moet worden ondertekend en gestempeld door de werkgever.

Als je het BIG-registratieproces succesvol afrondt, ontvang je een BIG-registratienummer. Dit nummer is het bewijs dat je voldoet aan de kwaliteitsvereisten voor je beroep en bevoegd bent om te werken in de gezondheidszorgsector in Nederland.

RIZIV registratie (werken in België)

Het registreren bij het RIZIV (Nationaal Instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) is een cruciale stap voor zorgverleners die in België willen werken. Het RIZIV is verantwoordelijk voor het beheren van het nationale gezondheids- en invaliditeitsverzekeringssysteem in België, en het registratieproces zorgt ervoor dat zorgverleners aan de nodige normen voldoen om hun beroep uit te oefenen.

Om je te registreren bij het RIZIV, moet je een aantal documenten overleggen, waaronder bewijs van je kwalificaties, bewijs van je identiteit en bewijs van je taalvaardigheid. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een registratienummer van het RIZIV. Dit nummer is nodig om als zorgverlener in België te kunnen werken.


Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over onze unieke werkwijze. 

   Vragen?
Registratie procedure
Heeft u een vraag?