Het onderwijssysteem in Nederland

Leer het onderwijssysteem kennen

Het Nederlandse systeem

Het onderwijssysteem in Nederland wordt algemeen erkend vanwege de hoge kwaliteit en de alomvattende aanpak. Het valt op door zijn nadruk op gelijkheid, praktisch onderwijs en individuele ontwikkeling.

Bovendien bieden scholen in Nederland doorgaans aanpassingsprogramma's aan die speciaal zijn ontworpen om jonge kinderen te ondersteunen die geen Nederlands spreken. Deze programma's spelen een cruciale rol bij het helpen van gezinnen die vanuit het buitenland verhuizen, omdat ze helpen bij het integreren van hun kinderen in de schoolomgeving. Dit zorgt ervoor dat kinderen de nodige ondersteuning en hulpmiddelen krijgen om academisch en sociaal te kunnen gedijen.

Het onderwijssysteem in Nederland is verdeeld in verschillende fasen:

Basisonderwijs: Verplicht onderwijs begint op de leeftijd van 5 of 6 jaar en duurt acht jaar. Het basisonderwijs legt de nadruk op een breed scala aan vakken en heeft als doel een solide basis te leggen op het gebied van geletterdheid, rekenvaardigheid en sociale vaardigheden.

Voortgezet onderwijs: Na het voltooien van het basisonderwijs gaan leerlingen over naar het voortgezet onderwijs, dat is onderverdeeld in verschillende leerwegen. Deze leerwegen omvatten:

VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs): Een praktijkgericht programma dat leerlingen voorbereidt op beroepsopleidingen of verder onderwijs.

HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs): Een meer theoretisch programma dat leerlingen voorbereidt op hoger beroepsonderwijs (HBO) of universiteit.

VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs): Een zeer academisch programma dat leerlingen voorbereidt op universitair onderwijs.

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): Dit onderwijsniveau biedt praktijkgericht onderwijs en bereidt studenten voor op specifieke beroepen.

Hoger onderwijs: Nederland heeft een goed aangeschreven hoger onderwijssysteem dat bachelor-, master- en doctoraatsgraden aanbiedt.

Bitterballen

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over onze unieke werkwijze. 

   Vragen?
Het onderwijssysteem in Nederland
Heeft u een vraag?