Het karakter van het Belgische zorgsysteem

Terug naar overzicht

10 Kenmerken van het Belgische gezondheidssysteem

Over het algemeen wordt het Belgische gezondheidssysteem beschouwd als een van de beste in Europa, met een hoge mate van toegang tot zorg en goede resultaten voor patiënten. Toch kent elk zorgsysteem uitdagingen wat betreft kostenbeheersing en het verzekeren van toegang tot zorg voor alle patiënten.

Hier zijn 10 belangrijke zaken om te weten over het Belgische gezondheidssysteem:

1.     Universele dekking: Het Belgische gezondheidssysteem is gebaseerd op verplichte ziekteverzekering, wat zorgt voor universele dekking voor alle burgers en legale inwoners.

2.     Private verzekering: Hoewel verplichte verzekering de meeste gezondheidskosten dekt, kunnen individuen ook private verzekering aanschaffen voor aanvullende dekking of om diensten te dekken die niet in het openbare systeem zijn opgenomen.

3.     Toegang tot zorg: Patiënten hebben de vrijheid om hun zorgverlener te kiezen en toegang tot zorg is over het algemeen goed in het hele land.

4.     Huisartsen: Huisartsen fungeren als poortwachters van het gezondheidssysteem en zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten die medische zorg zoeken.

5.     Verwijzingen naar specialisten: Verwijzingen naar specialisten vereisen een verwijzing van een huisarts, behalve in geval van spoed of preventieve zorg.

Belgische vlag

6.     Hoogwaardige zorg: België heeft een goed ontwikkeld gezondheidssysteem met hoogwaardige medische faciliteiten, geavanceerde medische technologieën en hoogopgeleide zorgverleners.

7     Financiering: Gezondheidszorg in België wordt gefinancierd door middel van een mix van belastingen, verplichte verzekeringsbijdragen en eigen betalingen.

8.     Kosten delen: Patiënten zijn verantwoordelijk voor een deel van de kosten van medische diensten, inclusief eigen bijdragen en aftrekbaarheid.

9.     Elektronische patiëntendossiers: België heeft een geavanceerd elektronisch patiëntendossier systeem dat zorgverleners in staat stelt om patiëntinformatie te delen en zorg te coördineren.

10.  Langdurige zorg: België heeft een sterk systeem voor langdurige zorg, dat thuiszorgdiensten, residentiële zorgfaciliteiten en verpleeghuizen omvat.


Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over onze unieke werkwijze. 

   Vragen?
Het karakter van het Belgische zorgsysteem
Heeft u een vraag?